Vuorovaikutus vahvemmaksi?

Ilmapiiri innostavammaksi?

Yhteistyö uudelle tasolle?


Miten luodaan hyvinvoivia, toimivia ja tuottavia tiimejä? Vuorovaikutuksen vahvistaminen edistää minkä tahansa ryhmän, tiimin tai yhteisön toimintaa ja auttaa pääsemään tavoitteisiin.

Vuorovaikutuksen vahvistaminen parantaa yhteistyötä ja saa ryhmän jäsenet osallistumaan, keskustelemaan, kokeilemaan ja kehittämään. Se tuottaa arvostavaa, avointa ja myönteistä ilmapiiriä, mikä lisää motivaatiota, viihtyvyyttä ja sitoutumista. Vahvistunut vuorovaikutus edistää psykologista turvallisuutta, oppimista, luovuutta ja yhteistä hyvinvointia. Vuorovaikutuksen ohjaaminen tietoiseti myönteiseen suuntaan ennaltaehkäisee erilaisia ristiriitoja ja ongelmia ryhmän jäsenten välillä.

Olen ryhmä- ja vuorovaikutusvalmentaja ja työyhteisökouluttaja. Autan vahvistamaan ryhmien toimintaa ja hyvinvointia työyhteisöissä ja kouluissa. Hyödynnän koulutuksissani tutkittua tietoa ja käytännön harjoituksia. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja työyhteisön tarpeiden mukaan.

Kouluttaja oli positiivinen, energinen ja innostava. Hän kuunteli ja antoi kivasti tilaa keskusteluille ja osallistui tarvittaessa mukaan.

-Antti Kokko, Senior IT Manager

TIETOA KOULUTTAJASTA

Nimeni on Laura Jääskeläinen. Missioni on vahvistaa ryhmien toimintaa, vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta yrityksissä, kouluissa ja kaikkialla, missä ihmiset tekevät yhteistyötä.

Nykyaikana ihmisten välinen vuorovaikutus jää usein suorittamisen jalkoihin, vaikka vuorovaikutukseen panostaminen tukee tavoitteiden saavuttamista. Olen nähnyt urani aikana lukemattomia kertoja, kuinka vuorovaikutuksen vahvistaminen lisää ihmisten avoimuutta, motivaatiota, keskittymiskykyä ja rohkeutta. Ryhmän hioutuessa yhteen keskinäinen luottamus, ymmärrys, hyväksyntä ja yhteistyö lisääntyvät, ja positiivinen ilmapiiri ja me-henki vahvistuvat. Näissä olosuhteissa ihminen haluaa ja pystyy antamaan parastaan, mikä palvelee kaikkien etua: ihmiset voivat hyvin, oppivat paremmin ja organisaatio menestyy. Tämän vuoksi haluan auttaa toimivan ja hyvinvoivan vuorovaikutuskulttuurin luomisessa.

Laura kouluttaa ja ohjaa keskustelua hienolla tavalla. Osallistujat huomioidaan ja puheelle jää tilaa, samalla koulutuksen tavoite säilyy kirkkaana. Voin lämpimästi suositella Lauraa työyhteisökouluttajaksi.

- Lasse Luostarinmäki, rehtori, Hyvinkään kaupunki

Innostuin vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden vaikutuksesta hyvinvointiin terveystiedon opettajan urani ja teatterialan opintojeni aikana. Kouluissa psykologisen turvallisuuden puute estää monia opetusryhmän jäseniä olemasta oma itsensä. Osa heistä ottaa liikaa tilaa, osa hiljenee sen pelossa, että joku vähättelee. Tämä aiheuttaa työrauhaongelmia ja vaikeuttaa osallistumista, yhteistyötä ja oppimista. Täysin samoja ryhmäilmiöitä esiintyy myös työyhteisöissä, ja aikuistenkin välinen vuorovaikutus voi alkaa heikentyä, jos siihen ei tietoisesti panosteta.

Teatterialalla työryhmät muuttuvat usein, ja luottamus ja rakentava yhteys on saavutettava nopeasti. Teatteriopintojeni aikana huomasin, että tiedon lisääntyminen sekä hyvin ohjatut ja yhdessä tehdyt vuorovaikutus-, kohtaamis- ja yhteistyöharjoitukset paransivat turvallisuuden tunnettani työryhmässä; ja mitä turvallisempi ja luottavaisempi olo minulla oli, sitä luovempi rohkenin olla. Sitä enemmän ideoita juolahti mieleeni, ja sitä useammin uskalsin myös sanoa ne ääneen. Rohkenin myös epäonnistua, eikä tarvinnut pelätä sitä, että muut olisivat tuominneet. Yhteistyömme lähti lentoon. Vuorovaikutuksen vahvistumisen myötä koko työryhmämme toiminta nousi uudelle tasolle, ja olimme kaikki motivoituneempia saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Opin, että turvallisuudentunne on yksi tärkeimmistä henkisistä tarpeistamme, joka vaikuttaa toimintaamme jatkuvasti.

Teatteriopinnot saivat minut kokeilemaan, mokailemaan ja löytämään vahvuuteni. Ne saivat minut myös ryhtymään kouluttajaksi ja toimivat edelleen selkärankana kaikessa mitä teen. Osaamistani täydentävät myös ratkaisukeskeisen valmentajan koulutus sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoni, joista ammennan tieteellistä tietoa työyhteisökoulutuksiini.

Kirjoitin Ryhmä toimivaksi -kirjan opettajille, koska haluan tarjota kouluille tietoa ja konkreettisia menetelmiä ryhmien hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Katso kirjan esittelyvideo ja tilaa kirja täältä. Ehkäpä kirjoitan vielä joskus työyhteisöillekin oman kirjansa vuorovaikutuksen vahvistamisesta! Vuonna 2021 jätin lehtorin virkani ja ryhdyin kokopäiväiseksi yrittäjäksi, kouluttajaksi ja valmentajaksi. Voinko auttaa sinunkin kouluasi tai työyhteisöäsi ottamaan hyödyt irti ryhmän toiminnan vahvistamisesta? 

Ammatillinen historiani:

Ratkaisukeskeinen valmentaja, 2022 -

Ryhmä- ja vuorovaikutusvalmentaja / Kouluttaja / Yrittäjä, 2018 -

Kouluttaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017 - 2022

Aineenopettaja, Kartanon koulu, Järvenpää 2008 - 2022

Koulutukseni:

Ratkaisukeskeinen valmentaja, Valmentamo 2022

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja, Itä-Suomen yliopisto 2021

Kouluttaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017

Näyttelijäntyön syventävät opinnot, Teatterikorkeakoulu 2015

Teatteri ja kasvatus, Teatterikorkeakoulu 2014

Näyttelijäntyon peruskurssi, Teatterikorkeakoulu 2013

FM/aineenopettaja, Oulun yliopisto 2007