Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen lisää hyvinvointia, yhteishenkeä ja oppimista. Yrityksissä laadukas vuorovaikutus auttaa saavuttamaan tuloksia ja kouluissa se mahdollistaa oppimisen. 

Toimiva vuorovaikutuskulttuuri luo psykologisesti turvallista ja avointa ilmapiiriä, jossa kommunikaatio kukoistaa. Se kohottaa motivaatiota, luovuutta ja sitoutumishalua, ja rohkaisee yhteisön jäseniä ottamaan oman potentiaalinsa aidosti käyttöön. Suunnitelmallinen vuorovaikutuksen kehittäminen ehkäisee myös monia ristiriitatilanteita ja väärinymmärryksiä.

Olen ryhmä- ja vuorovaikutusvalmentaja, työyhteisökouluttaja ja ryhmädynamiikan asiantuntija, ja autan työyhteisöja ja kouluja vahvistamaan ryhmien ja tiimien toimivuutta. Kirjani Ryhmä toimivaksi julkaistiin vuonna 2022.

Hyödynnän koulutuksissani ja työpajoissani tutkittua tietoa sekä konkreettisia menetelmiä, jotka vahvistavat toimintakykyä ryhmä- ja yksilötasolla. Pidän myös luentoja, joissa avaan ryhmädynamiikan ja vuorovaikutuksen vaikutuksia menestykseen ja oppimiseen, ja tarjoan keinoja niiden kehittämiseen.

Kouluttaja oli positiivinen, energinen ja innostava. Hän kuunteli ja antoi kivasti tilaa keskusteluille ja osallistui tarvittaessa mukaan.

Antti Kokko, Senior IT Manager

 Ota yhteyttä!