Vuorovaikutusta kannattaa vahvistaa kaikkialla, missä halutaan yhteistyön ja oppimisen onnistuvan mahdollisimman hyvin - esimerkiksi kouluissa ja työyhteisöissä.

Vuorovaikutuksen vahvistaminen lisää luottamusta ryhmän/tiimin jäsenten kesken, jolloin kommunikointi tehostuu ja suorituskyky paranee. Yrityksissä tämä johtaa parempaan tuottavuuteen ja kouluissa parempaan keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Hyvinvoiva vuorovaikutuskulttuuri innostaa osallistumaan, kokeilemaan ja kehittämään, ja lisää yhteisön jäsenten halua edistää yhteisiä tavoitteita. Se luo avointa ja turvallista ilmapiiriä, mikä parantaa yhdessä viihtymistä ja yleistä hyvinvointia. Suunnitelmallinen vuorovaikutuksen kehittäminen ehkäisee myös erilaisia ristiriitatilanteita ja väärinymmärryksiä.

Autan vahvistamaan ryhmien vuorovaikutusta ja hyvinvointia kouluissa ja työyhteisöissä. Hyödynnän koulutuksissani tutkittua tietoa ja konkreettisia menetelmiä, jotka vahvistavat hyvinvointia ja kyvykkyyttä ryhmä- sekä yksilötasolla. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja osallistujien tarpeiden mukaan.

Kouluttaja oli positiivinen, energinen ja innostava. Hän kuunteli ja antoi kivasti tilaa keskusteluille ja osallistui tarvittaessa mukaan.

Antti Kokko, Senior IT Manager

 Ota yhteyttä!