Vuorovaikutus vahvemmaksi? 

Yhteistyö uudelle tasolle? 

Hauskuutta tyhypäivään?


Olen kouluttaja, jonka tavoite on parantaa työyhteisöjen ja koulujen hyvinvointia vuorovaikutusta parantamalla. Menetelmänä käytän erityisesti ryhmäyttämistä, jossa vahvistetaan vuorovaikutusta luomalla myönteisiä kohtaamisia ryhmän jäsenten välille. Positiivisessa vuorovaikutuksessa yhteistyö kukoistaa ja ryhmän jäsenet ovat motivoituneempia, tehokkaampia ja luovempia. Avoin ja hyväksyvä ilmapiiri saa ihmiset viihtymään ja sitoutumaan työhönsä.

Työyhteisöille vuorovaikutuskoulutus voi toimia tukena uuden tiimin rakentamisessa, vahvistaa jo olemassa olevan työyhteisön ilmapiiriä tai tarjota hauskan ja rennon aloituksen työhyvinvointipäivään. Kouluille tarjoamani koulutukset auttavat parantamaan opettajien ryhmäyttämistaitoja sekä teoriassa että käytännössä.

Kouluttaja oli positiivinen, energinen ja innostava. Hän kuunteli ja antoi kivasti tilaa keskusteluille ja osallistui tarvittaessa mukaan.

-Antti Kokko, Senior IT Manager

Kaikki yritykset lienevät kiinnostuneita siitä, miten tiimeistä saadaan mahdollisimman hyvinvoivia, toimivia ja tuottavia. Esimerkiksi Google on tehnyt tutkimuksia oman työyhteisönsä sisällä ja havainnut, että kaikkien sen huipputiimien menestyksen takaa löytyy yksi yhteinen nimittäjä: psykologinen turvallisuus. Turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ryhmäyttämisen avulla, ja ryhmäyttäminen on minun erikoisalaani. Viedään yhdessä yhteistyö uudelle tasolle!