Työyhteisöt

Vuorovaikutuksen vahvistaminen parantaa sujuvaa kommunikaatiota, suorituskykyä ja sitoutumista. Myönteinen vuorovaikutus luo innostavaa ilmapiiriä, jossa jokainen voi hyvin ja haluaa kantaa kortensa kekoon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöille suunnatut koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa ja käytännön menetelmiä siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tietoisesti ohjata myönteiseen suuntaan niin, että vuorovaikutus tukee sekä työhyvinvointia että tuottavuutta. Samalla tuetaan työyhteisön jäsenten ammatillista, yksilöllistä ja yhteisöllistä kyvykkyyttä. 

Koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Ne voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto on sovittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Laura kouluttaa ja ohjaa keskustelua hienolla tavalla. Osallistujat huomioidaan ja puheelle jää tilaa, samalla koulutuksen tavoite säilyy kirkkaana. Voin lämpimästi suositella Lauraa työyhteisökouluttajaksi.

Lasse Luostarinmäki, Hyvinkään kaupunki

KOULUTUKSIA TYÖYHTEISÖILLE


VUOROVAIKUTUSKULTTUURI KUKOISTAMAAN

Miten vuorovaikutuskulttuuria luodaan? Mistä tekijöistä työilmapiiri koostuu? Miten niihin voidaan vaikuttaa?

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuria ei kannata jättää sattuman varaan. Koulutus tarjoaa kattavat työkalut luoda toimivaa vuorovaikutuskulttuuria ja ohjata työilmapiiriä innostavammaksi. Osallistujat saavat mukaansa työarkeen sopivia toimintamalleja, jotka auttavat ylläpitämään toimivaa vuorovaikutusta myös tulevaisuudessa. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

PSYKOLOGISELLA TURVALLISUUDELLA TUOTTAVUUTTA

Mitä on psykologinen turvallisuus? Miten se lisää hyvinvointia ja tuottavuutta? Miten sitä voidaan vahvistaa?

Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen lisää toimivaa kommunikaatiota, työn aktiivista kehittämistä sekä yleistä hyvinvointia, mikä vaikuttaa myönteisesti työmotivaatioon ja jaksamiseen. Lopputuloksena on kilpailukykyisempi organisaatio, johon työntekijät haluavat sitoutua. Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan paljon, mutta kuinka psykologisesti turvallinen ilmapiiri luodaan käytännössä? Koulutuksen jälkeen ymmärrät syvemmällä tasolla, mitä psykologinen turvallisuus on, miten se vaikuttaa jokaisen työyhteisön jäsenen toimintaan, ja miten sitä voidaan lisätä työyhteisössä konkreettisin toimin. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

VUOROVAIKUTUSTAIDOT VOIMAVARAKSI

Mitä ovat vuorovaikutustaidot? Mitä hyötyä niistä on työarjessa? Miten niitä voi kehittää?

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja, sillä ne auttavat käsittelemään haastaviakin tilanteita rakentavasti. Vuorovaikutustaitoja pidetään joskus itsestäänselvyytenä, vaikka kukaan ei ole niissä täydellinen. Siksi niitä kannattaa kehittää säännöllisesti. Koulutuksessa nostetaan vuorovaikutustaidot tietoiseen ajatteluun ja opitaan, miten taitoja voidaan hyödyntää työelämän vaihtelevissa kohtaamisissa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

TUNNETAIDOT TYÖN TUKENA

Mitä ovat tunnetaidot? Miten ne auttavat onnistumaan ja kohtaamaan haastavia tilanteita? Miten tunnetaitoja voidaan kehittää?

Tunnetaidot ovat työelämätaitoja, joita voidaan hyödyntää erilaisissa suorituksissa ja kohtaamisissa, ja ne auttavat stressin käsittelyssä. Tunnetaitojen vahvistaminen edistää myös hyvän työilmapiirin muodostumista ja toimivan vuorovaikutuskulttuurin rakentamista. Koulutuksessa opitaan hyödyntämään tunnetaitoja nopeasti vaihtuvissa ja yllättävissäkin tilanteissa, sekä yksilön että koko työyhteisön kannalta katsottuna. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

UUSI TIIMI TOIMIVAKSI

Menestyksekäs yhteistyö ja innostava ilmapiiri alusta alkaen!

Oman työyhteisön tai tiimin jäseniin tutustuminen on tärkeä työhön perehdyttämisen muoto, sillä pohja menestyksekkäälle yhteistyölle rakennetaan vahvistamalla luottamusta ja yhteenkuuluvuutta heti alusta alkaen. Koulutus tarjoaa myönteisiä kohtaamisia tiimin jäsenten kesken sekä keinoja ja toimintamalleja, joilla voidaan tukea myönteistä vuorovaikutusta myös tulevaisuudessa. Koulutus sopii uudelle, juuri muodostetulle tiimille, tai vanhalle tiimille, johon on tullut mukaan uusia jäseniä.

KOHOTTAVIA KOHTAAMISIA

Voimaa ja nostetta omasta työyhteisöstä!

Tämän rennon työyhteisövalmennuksen aikana kohdataan kollegoita vaihtuvissa pienryhmissä merkityksellisten aiheiden äärellä. Nämä myönteiset kohtaamiset madaltavat muureja ihmisten väliltä, lisäävät luottamusta ja vahvistavat sekä yhteishenkeä että itseluottamusta. Kohtaamiset tapahtuvat turvallisessa ilmapiirissä, eikä toiminta vaadi osallistujilta erityistaitoja. Kohottavat kohtaamiset ovat oiva tapa tutustuttaa työyhteisön jäseniä paremmin toisiinsa, auttaa heitä näkemään toistensa positiivisia puolia ja vahvistaa me-henkeä. Valmennuksessa käytettäviä menetelmiä on helppo soveltaa myös työarkeen. Kohottava kohtaamistuokio sopii isommallekin porukalle vaikkapa tyky-päivään!

Ota yhteyttä!