Työyhteisöt

Vuorovaikutuksen vahvistaminen parantaa sujuvaa kommunikaatiota, suorituskykyä ja sitoutumista. Myönteinen vuorovaikutus luo innostavaa ilmapiiriä, jossa jokainen voi hyvin ja haluaa kantaa kortensa kekoon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työyhteisöille suunnatut koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa ja käytännön menetelmiä siihen, miten vuorovaikutusta voidaan tietoisesti ohjata myönteiseen suuntaan niin, että vuorovaikutus tukee sekä työhyvinvointia että tuottavuutta. Samalla tuetaan työyhteisön jäsenten ammatillista, yksilöllistä ja yhteisöllistä kyvykkyyttä. 

Koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Ne voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto on sovittavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Laura kouluttaa ja ohjaa keskustelua hienolla tavalla. Osallistujat huomioidaan ja puheelle jää tilaa, samalla koulutuksen tavoite säilyy kirkkaana. Voin lämpimästi suositella Lauraa työyhteisökouluttajaksi.

Lasse Luostarinmäki, Hyvinkään kaupunki

KOULUTUKSIA TYÖYHTEISÖILLE


UUSI TIIMI TOIMIVAKSI

Menestyksekäs yhteistyö ja innostava ilmapiiri alusta alkaen!

Oman työyhteisön tai tiimin jäseniin tutustuminen on tärkeä työhön perehdyttämisen muoto, sillä pohja menestyksekkäälle yhteistyölle rakennetaan vahvistamalla luottamusta ja yhteenkuuluvuutta heti alusta alkaen. Koulutus tarjoaa myönteisiä kohtaamisia tiimin jäsenten kesken sekä keinoja ja toimintamalleja, joilla voidaan tukea myönteistä vuorovaikutusta myös tulevaisuudessa. Koulutus sopii uudelle, juuri muodostetulle tiimille, tai vanhalle tiimille, johon on tullut mukaan uusia jäseniä.

VUOROVAIKUTUS VOIMAVARAKSI

Mitä ovat vuorovaikutustaidot? Mitä hyötyä niistä on työarjessa? Miten niitä voi kehittää?

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä työelämätaitoja, sillä ne auttavat käsittelemään haastaviakin tilanteita rakentavasti. Vuorovaikutustaitoja pidetään joskus itsestäänselvyytenä, vaikka kukaan meistä ei ole niissä täydellinen. Siksi niitä kannattaa kehittää säännöllisesti. Koulutuksessa nostetaan tunne- ja vuorovaikutustaidot tarkasteltavaksi eri näkökulmista niin, että ne saadaan valjastettua koko yhteisön voimavaraksi. Näin taitoja voidaan hyödyntää työelämän vaihtelevissa kohtaamisissa parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS TUTUKSI

Mitä on psykologinen turvallisuus? Miten se lisää hyvinvointia ja tuottavuutta? Miten sitä voidaan vahvistaa?

Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen lisää toimivaa kommunikaatiota, työn aktiivista kehittämistä sekä yleistä hyvinvointia, mikä vaikuttaa myönteisesti työmotivaatioon ja jaksamiseen. Lopputuloksena on organisaatio, joka vetää osaajia puoleensa ja johon halutaan sitoutua. Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan paljon, mutta kuinka sitä luodaan käytännössä? Koulutuksen jälkeen ymmärrät syvemmällä tasolla, mitä psykologinen turvallisuus on, miten se vaikuttaa jokaisen työyhteisön jäsenen toimintaan, ja miten sitä voidaan lisätä työyhteisössä konkreettisin toimin. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

PALAUTTEEN ANTAMISEN MESTARIKSI

Miksi palautteen antaminen on tärkeää? Mitä kaikkea on syytä huomioida palautetta annettaessa? Miten voit kehittää palautetaitojasi?

Palautteen antaminen on taito, jota voi ja kannattaa kehittää, sillä hyvin annettu palaute vahvistaa, oli se sitten myönteistä tai rakentavaa. Tarkastelemme koulutuksessa palautteen antamista sekä palautteen antajan että palautteen saajan näkökulmasta. Koulutuksen jälkeen ymmärrät paremmin palautteen antoon liittyviä tunteita, tiedostat erilaisia uskomuksia palautteen antamisen taustalla, ja osaat antaa taitavasti sekä myönteistä että rakentavaa palautetta. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

VUOROVAIKUTUSKULTTUURI KUKOISTAVAKSI

Miten vuorovaikutuskulttuuria luodaan? Mistä tekijöistä työilmapiiri koostuu? Miten niihin voidaan vaikuttaa?

Työyhteisön vuorovaikutuskulttuuria ja työilmapiiriä ei kannata jättää sattuman varaan. Koulutus tarjoaa kattavat työkalut luoda toimivaa vuorovaikutuskulttuuria ja ohjata työilmapiiriä innostavammaksi. Osallistujat saavat mukaansa työarkeen sopivia toimintamalleja, jotka auttavat ylläpitämään toimivaa vuorovaikutusta myös tulevaisuudessa. Koulutus voidaan pitää esihenkilöille, tiimille tai koko työyhteisölle.

KOHOTTAVIA KOHTAAMISIA

Voimaa ja nostetta omasta työyhteisöstä!

Tämän rennon työyhteisövalmennuksen aikana kohdataan kollegoita vaihtuvissa pienryhmissä merkityksellisten aiheiden äärellä. Nämä myönteiset kohtaamiset madaltavat muureja ihmisten väliltä, lisäävät luottamusta ja vahvistavat sekä yhteishenkeä että itseluottamusta. Kohtaamiset tapahtuvat turvallisessa ilmapiirissä, eikä toiminta vaadi osallistujilta erityistaitoja. Kohottavat kohtaamiset ovat oiva tapa tutustuttaa työyhteisön jäseniä paremmin toisiinsa, auttaa heitä näkemään toistensa positiivisia puolia ja vahvistaa me-henkeä. Valmennuksessa käytettäviä menetelmiä on helppo soveltaa myös työarkeen. Kohottava kohtaamistuokio sopii isommallekin porukalle vaikkapa tyky-päivään!

Ota yhteyttä!