Koulut

Ryhmän toiminnan ja hyvinvoinnin kehittäminen lisää muun muassa oppimista, yhteistyötä ja viihtyvyttä, ja kiinnittää oppilaat ja opiskelijat paremmin osaksi kouluyhteisöä. Ryhmän vuorovaikutuksen vahvistaminen ennaltaehkäisee yksinäisyyttä, ulkopuolelle jäämistä ja kiusaamista. 

Koulutukseni auttavat opettajia ja koko kouluyhteisöä vahvistamaan tietoisesti ryhmien toimivuutta ja hyvinvointia. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja useat niistä voidaan toteuttaa myös etänä. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Läsnäoleva ja mukaansatenpaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

KOULUTUKSIA KOULUILLE JA OPETTAJILLE


RYHMÄYTTÄMINEN TUTUKSI

Kuinka koulussa voidaan vahvistaa opetusryhmien toimivuutta, yhteistyökykyä ja hyvinvointia ryhmäyttämällä?

Koulutus vahvistaa tietämystä ryhmädynamiikasta ja ryhmäyttämisen hyödyistä, tarjoaa opettajan käyttöön erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia ja antaa käytännön vinkkejä osallistumisen helpottamiseksi. Koulutuksessa kokeillaan erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille ryhmille sopivia harjoituksia, mikä auttaa opettajaa löytämään toimivimmat harjoitukset itselleen ja opetusryhmilleen. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin koululuokkaan sopivista ryhmäyttämisharjoituksista.

APUA JA VINKKEJÄ RYHMÄYTTÄMISEN HAASTEISIIN

Mitä haasteita ryhmäyttämisessä voi olla? Miten niistä selvitään? Miten opettaja voi ohjata ja motivoida ryhmää, jonka toiminta ja vuorovaikutus on hyvin heikkoa?

Koulutus on Ryhmäyttäminen tutuksi -koulutuksen jatko-osa. Koulutus tarjoaa opettajalle tietoa haastavista tilanteista ryhmäyttämisessä, ja keinoja toimia tilanteissa rakentavasti. Konkreettiset tapausesimerkit auttavat ymmärtämään erilaisia tilanteita ja ryhmiä entistä paremmin. Lisäksi annetaan yleisiä vinkkejä ryhmän toiminnan parantamiseksi. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin opettajan käyttöön sopivista toimintamalleista haastaviin tilanteisiin.

ILMAPIIRI INNOSTAVAKSI

Hyvä ilmapiiri helpottaa oppimista ja yhteistyötä, mutta miten sitä voidaan tietoisesti kehittää paremmaksi?

Koulutus tarjoaa konkreettisia ja ratkaisukeskeisiä keinoja ilmapiirin parantamiseksi. Koulutuksen jälkeen tiedät, mistä tekijöistä ilmapiiri koostuu, millaisia tunteita siihen liittyy, ja miten sitä voidaan kehittää. Osallistujat saavat käyttöönsä menetelmiä, joiden avulla aihetta voidaan käsitellä opetusryhmän kanssa myös koulutuksen jälkeen.

ITSETUNTO VAHVEMMAKSI

Miten opettaja voi vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntoa ja itseluottamusta? Mitkä pienet teot saavat aikaan suuria vaikutuksia, kun halutaan vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden sisäistä uskoa itseensä?

Koulutus tarjoaa opettajalle tietoa siitä, mistä tekijöistä itsetunto koostuu, sekä konkreettisia menetelmiä oppilaiden tai opiskelijoiden itsetunnon, itsearvostuksen ja kyvykkyyden tunteen tukemiseen. Yksinkertaiset menetelmät ja helpot harjoitukset tukevat myös opettajan omaa itsetuntoa. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin erilaisista keinoista vahvistaa omaa ja toisten itsetuntoa ja itseluottamusta.


RYHMÄYTTÄMISEN MESTARIKSI -verkkokoulutus

Voit oppia paremmaksi ryhmäyttäjäksi nyt myös verkkokoulutuksessa!

Loimme Pekka Peuran kanssa verkkokoulutuksen, joka tarjoaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Erilaisten menetelmien avulla vahvistetaan myös työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä. Koulutuksessa paneudutaan ryhmäyttämisen teoriaan sekä käytännön harjoituksiin. Lisäksi luvassa on avartavia ja opettavaisia keskusteluja aiheen tiimoilta oman opiskelutiimin kanssa. Kokoa oma opiskelutiimisi (3-5hlöä/tiimi) ja ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu verkkokoulutukseen!


YHDESSÄ YHTEISHENKEÄ! -henkilöstön ryhmäytys

Koulun henkilöstö kaipaa iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta siinä missä oppilaatkin!

Henkilöstön ryhmäytys on oiva keino koulun aikuisten keskinäiseen tutustumiseen. Myönteiset kohtaamiset lisäävät yhteisöllisyyttä ja työyhteisön jäsenten voimavaroja. Ryhmäytys on innostava, motivoiva ja virkistävä yhteinen hetki vesoon, tyhy-päivään tai syksyn aloitukseen. Sen aikana kohdataan kollegoita ja luodaan yhteistä voimaa ja nostetta. Yhteishenkeä vahvistavia harjoituksia tehdään turvallisessa ilmapiirissä, eikä toiminta vaadi osallistujilta erityistaitoja tai heittäytymistä. 

Ota yhteyttä!