MINUSTA


Nykyaikana vuorovaikutus jää usein suorittamisen jalkoihin, vaikka siihen panostaminen tukee tavoitteiden saavuttamista. Olen nähnyt urani aikana lukemattomia kertoja, kuinka psykologisen turvallisuuden vahvistaminen saa ihmisistä vapautuneempia, avoimempia, motivoituneempia, keskittymiskykyisempiä, tehokkaampia ja rohkeampia. Ryhmän hiouduttua yhteen myös positiivinen ilmapiiri ja me-henki vahvistuvat. Näiden havaintojen vuoksi haluan edistää myönteistä vuorovaikutusta sekä kouluissa että työpaikoilla. 

Yksi käyttämistäni menetelmistä on ryhmäyttäminen. Ryhmäyttämisessä luodaan ohjatusti pieniä kohtaamisia ryhmän tai tiimin jäsenten välille erilaisten vuorovaikutusharjoitusten avulla. Tämä parantaa ryhmän keskinäistä luottamusta, ymmärrystä, hyväksyntää ja yhteistyötä.

Läsnäoleva ja mukaansatempaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

-Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

Innostuin psykologisen turvallisuuden ja ryhmädynamiikan vaikutuksesta hyvinvointiin, kun työskentelin terveystiedon opettajana ja opiskelin samaan aikaan teatterialaa ja teatterikasvatusta. Opettajana havaitsin, että psykologisen turvallisuuden puute esti monia oppilaita olemasta oma itsensä. Osa oppilaista otti liikaa tilaa, osa hiljeni sen pelossa, että joku tuomitsee. Tämä aiheutti työrauhaongelmia ja esti oppilaita oppimasta ja osallistumasta.

Myös teatterialalla vuorovaikutus on erityisen tärkeässä roolissa: työryhmät muuttuvat usein, ja on saavutettava luottamus ja rakentava yhteys nopeasti. Teatteriopintojeni aikana huomasin, että hyvin ohjatut ja yhdessä tehdyt vuorovaikutusharjoitukset paransivat turvallisuuden tunnettani työryhmässä; mitä turvallisempi ja luottavaisempi olo minulla oli, sitä luovempi rohkenin olla. Sitä enemmän ideoita juolahti mieleeni, ja uskalsin myös sanoa ne ääneen. Uskalsin myös epäonnistua, eikä tarvinnut pelätä sitä, että muut olisivat tuominneet. Yhteistyömme lähti lentoon. Vuorovaikutuksen vahvistumisen myötä koko työryhmämme toiminta nousi uudelle tasolle, ja olimme kaikki motivoituneempia saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Opin, että turvallisuudentunne on yksi tärkeimmistä henkisistä tarpeistamme ja vaikuttaa toimintaamme jatkuvasti.

Teatteriopinnot saivat minut kokeilemaan, mokailemaan ja löytämään vahvuuteni. Ne saivat minut myös ryhtymään kouluttajaksi, kirjoittamaan kirjan ja toimimaan selkärankana kaikessa mitä teen. Kouluttajana tuen kouluja ja yrityksiä psykologisen turvallisuuden, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Lisäksi valmennan ihmisiä löytämään oman potentiaalinsa ja kulkemaan rohkeammin kohti omia tavoitteitaan.

Kirjani Ryhmä toimivaksi - Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen ilmestyi 25.8.2022. Teos tarjoaa opettajille menetelmiä vahvistaa ryhmien hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Katso kirjan esittelyvideo ja Tilaa kirja VIP-alennuksella tästäVaraa myös paikkasi Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutukseen.

Ammatit:

Ratkaisukeskeinen valmentaja, 2022

Kouluttaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017 -

Aineenopettaja, Kartanon koulu, Järvenpää 2008 -

Koulutus:

Ratkaisukeskeinen valmentaja, Valmentamo 2022

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja, Itä-Suomen yliopisto 2021

Kouluttaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017

Näyttelijäntyön syventävät opinnot, Teatterikorkeakoulu 2015

Teatteri ja kasvatus, Teatterikorkeakoulu 2014

Näyttelijäntyon peruskurssi, Teatterikorkeakoulu 2013

FM/aineenopettaja, Oulun yliopisto 2007