MINUSTA


Olen vuorovaikutusvalmentaja ja terveystiedon opettaja. Nykyaikana vuorovaikutus jää usein suorittamisen jalkoihin, vaikka siihen panostaminen - esimerkiksi ryhmäyttämisen avulla - tukee tavoitteiden saavuttamista. Olen nähnyt urani aikana lukemattomia kertoja, kuinka ryhmäyttäminen saa ihmisistä vapautuneempia, avoimempia, motivoituneempia, keskittymiskykyisempiä, tehokkaampia, yhteistyökykyisempiä ja rohkeampia ideoimaan uutta. Ryhmän hiouduttua yhteen myös positiivinen ilmapiiri ja me-henki vahvistuvat. Näiden havaintojen vuoksi haluan edistää myönteistä vuorovaikutusta sekä kouluissa että työpaikoilla. 

Läsnäoleva ja mukaansatempaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

-Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

Innostuin myönteisen vuorovaikutuksen ja ryhmäyttämisen vaikutuksesta hyvinvointiin työskennellessäni opettajana ja opiskellessani samaan aikaan teatterialaa ja teatterikasvatusta. Teatterialalla vuorovaikutus on erityisen tärkeässä roolissa: työryhmät muuttuvat usein, ja on saavutettava luottamus ja positiivinen vuorovaikutus nopeasti. 

Huomasin, että hyvin ohjatut ja yhdessä tehdyt vuorovaikutusharjoitukset paransivat turvallisuuden tunnettani työryhmässä; mitä turvallisempi ja luottavaisempi olo minulla oli, sitä luovempi rohkenin olla. Sitä enemmän ideoita juolahti mieleeni, ja uskalsin myös sanoa ne ääneen. Uskalsin myös epäonnistua. Yhteistyömme lähti lentoon. Vuorovaikutuksen vahvistumisen myötä koko työryhmämme toiminta nousi uudelle tasolle, ja olimme kaikki motivoituneempia saavuttaaksemme yhteiset tavoitteemme. Opin, että turvallisuudentunne on yksi tärkeimmistä henkisistä tarpeistamme ja vaikuttaa toimintaamme jatkuvasti. Turvallisuudentunteen toteutuessa mikä tahansa ryhmä voi paremmin ja toimii tehokkaammin.

Teatteriopinnot saivat minut kokeilemaan, mokailemaan ja löytämään vahvuuteni. Ne saivat minut myös ryhtymään vuorovaikutuskouluttajaksi ja yritysvalmentajaksi ja toimivat edelleen selkärankana kaikessa mitä teen.

Ammatit:

Kouluttaja, Yrittäjä / Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017 -

Aineenopettaja, Kartanon koulu, Järvenpää 2008 -

Koulutus:

Kouluttaja, MLL 2017

Näyttelijäntyön syventävät opinnot, Teatterikorkeakoulu 2015

Teatteri ja kasvatus -kurssikokonaisuus, Teatterikorkeakoulu 2014

Näyttelijäntyon peruskurssi, Teatterikorkeakoulu 2013

FM/aineenopettaja, Oulun yliopisto 2007