Kouluille

Koulutukset auttavat opettajia ja koko kouluyhteisöä edistämään opetusryhmien toimintaa ja hyvinvointia mm. ryhmäyttämällä, itsetuntoa tukemalla ja vuorovaikutus- ja tunnetaitoja lisäämällä. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja suurin osa niistä voidaan toteuttaa myös etänä. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Alla on esimerkkejä kouluilla ja opettajille suunnatuista koulutuksista.

Läsnäoleva ja mukaansatempaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

- Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

KOULUTUKSIA KOULUILLE JA OPETTAJILLE


RYHMÄ TOIMIVAKSI (RYHMÄYTTÄMÄLLÄ)

Kuinka voit vahvistaa opetusryhmien hyvinvointia ja ennaltaehkäistä monia ongelmia, kuten kiusaamista, syrjimistä ja yksin jäämistä? Kun ryhmä alkaa toimia paremmin, yhteistyö onnistuu, työrauha paranee ja oppiminen helpottuu!

Koulutus tarjoaa tietoa ja keinoja vaikuttaa myönteisesti opetusryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opettajat pääsevät osallistumaan toiminnallisiin harjoituksiin, jolloin heidän on helpompaa ohjata harjoituksia myös omille opetusryhmilleen. Samalla he ryhmäytyvät itsekin oman työyhteisönsä kanssa. Tämä voi olla todella tärkeää varsinkin uusille opettajille. Koulutuksen päätteeksi opettajat saavat käyttöönsä tuhdin tietopaketin koululuokkaan sopivista helpoista ryhmäyttämisharjoituksista.

Kysy lisää tai tilaa koulutus

Hyvä kouluttaja, innostava ja asiantunteva. Plussaa siitä, että oli näkemystä ja kokemusta opettajan työstä. 

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

ILMAPIIRI PAREMMAKSI

Miten toimia silloin, jos opetusryhmän ilmapiiri on ajautunut niin negatiiviseksi, ettei yhteistyö ota lainkaan onnistuakseen? Ilmapiirin kääntämiseen myönteisemmäksi on olemassa keinoja. Oletko sinä se opettaja, joka "nostaa kissan pöydälle" ja johtaa muutosta myönteiseen suuntaan?

Koulutus tarjoaa opettajalle yksinkertaisia toimintamalleja, jotka auttavat ottamaan ilmapiirin puheeksi ja käsittelemään sitä ratkaisukeskeisesti, ilman syyttelyä tai sormella osoittamista. Ongelmat saadaan ratkaistua parhaiten silloin, kun ryhmä motivoitua osallistumaan mukaan muuttamisprosessiin. Osallistujat saavat mukaansa tietopaketin opettajan käyttöön sopivista toimintamalleista haastavan ryhmän solmujen avaamiseen. Menetelmät on testattu haastavien yläkouluryhmien kanssa.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Hyvää ryhmäytymisohjausta, konkretiaa ja teoriaa sopivasti. 

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

ITSETUNTO VAHVEMMAKSI

Miten opettaja voi vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntoa ja itseluottamusta? Mitkä pienet teot ovat lopulta niitä suuria tekoja, kun halutaan vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden sisäistä uskoa itseensä?

Koulutus tarjoaa opettajille keinoja tukea oppilaiden/opiskelijoiden itsetuntoa, itsearvostusta ja kyvykkyyden tunnetta. Samat menetelmät tukevat myös opettajien omaa hyvinvointia. Koulutuksen tarjoituksena on antaa opettajan käyttöön tietoa, harjoituksia ja yksinkertaisia menetelmiä, joilla itsetuntoa voidaan vahvistaa. Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi tuhdin tietopaketin erilaisista keinoista opetusryhmiensä jäsenten itsetuntoa, ja monet keinosta vahvistavat myös opettajan omaa itsetuntoa!

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Oikeasti hyödyllisiä vinkkejä ja asiantunteva kouluttaja!

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

Tilaa Ryhmä toimivaksi -kirja täältä. Katso kirjan esittelyvideo täältä.


RYHMÄYTTÄMISEN MESTARIKSI -verkkokoulutus

Tiesitkö, että opettaja voi oppia ryhmäyttämään myös verkkokoulutuksen avulla!

Opi paremmaksi ryhmäyttäjäksi yhdessä sinulle tuttujen kollegoiden kanssa (3-5 hlöä)! Verkkokoulutus tarjoaa teoriaa ryhmäyttämisen pohjaksi sekä testattuja käytännön harjoituksia, ja lisäksi luvassa on hedelmällisiä keskusteluja aiheesta oman opiskelutiimin eli kollegoiden kanssa.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittautu täällä →


VUOROVAIKUTUS VAHVEMMAKSI - ILOA YHTEISÖSTÄ!

Opettajatkin kaipaavat innostumista, iloa ja yhteyden vahvistamista oman työyhteisönsä jäsenten kesken. Kun opettajien hyvinvointiin panostetaan, heillä on voimavaroja vahvistaa myös opetusryhmien hyvinvointia.

Tämä ryhmävalmennus on virkistävä, inspiroiva ja motivoiva yhteinen tyhy-hetki tai syksyn aloitus opettajille. Tavoite on kohottaa yhteishenkeä, iloita kohtaamisista oman työyhteisön kesken ja luoda yhteistä voimaa ja nostetta. Iloa tuottavia ja yhteishenkeä vahvistavia harjoituksia tehdään turvallisessa ilmapiirissä, eikä se vaadi keneltäkään mitään erityistaitoja tai -kykyjä. Tämä rento hyvän mielen valmennus on suunniteltu Korona-ajan taakse jättämiseksi sekä läsnäolon ja yhteisöllisyyden tarpeeseen.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Hyvin sai väsyneetkin opettajat mukaan imaistua!

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute