Kouluille

Koulutukset auttavat opettajia ja koko kouluyhteisöä edistämään opetusryhmien toimintaa ja hyvinvointia mm. ryhmäyttämällä, itsetuntoa tukemalla ja vuorovaikutus- ja tunnetaitoja lisäämällä. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja suurin osa niistä voidaan toteuttaa myös etänä. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Alla on esimerkkejä kouluilla ja opettajille suunnatuista koulutuksista.

Läsnäoleva ja mukaansatempaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

- Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

KOULUTUKSIA KOULUILLE JA OPETTAJILLE


RYHMÄ TOIMIVAKSI (RYHMÄYTTÄMÄLLÄ)

Kuinka voit vahvistaa opetusryhmien hyvinvointia ja ennaltaehkäistä monia ongelmia, kuten kiusaamista, syrjimistä ja yksin jäämistä? Kun ryhmä alkaa toimia paremmin, yhteistyö onnistuu, työrauha paranee ja oppiminen helpottuu!

Koulutus tarjoaa tietoa ja keinoja vaikuttaa myönteisesti opetusryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opettajat pääsevät osallistumaan toiminnallisiin harjoituksiin, jolloin heidän on helpompaa ohjata harjoituksia myös omille opetusryhmilleen. Samalla he ryhmäytyvät itsekin oman työyhteisönsä kanssa. Tämä voi olla todella tärkeää varsinkin uusille opettajille. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin koululuokkaan sopivista helpoista ryhmäyttämisharjoituksista.

Kysy lisää tai tilaa koulutus

Hyvä kouluttaja, innostava ja asiantunteva. Plussaa siitä, että oli näkemystä ja kokemusta opettajan työstä. 

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

RYHMÄYTTÄMINEN - VINKKEJÄ HAASTAVIIN TILANTEISIIN

Mitä haasteita ryhmäyttämisessä saattaa olla? Miten niistä selvitään? Miten voi ohjata ja motivoida ryhmää, jonka toiminta ja vuorovaikutus on solmussa?

Koulutus tarjoaa opettajalle ymmärrystä siitä, millaisia haasteita ryhmättämisessä voi tulla eteen, ja keinoja haastavista tilanteista selviytymiseen. Konkreettiset tapausesimerkit auttavat ymmärtämään erilaisia tilanteita ja ryhmiä entistä paremmin. Lisäksi annetaan yleisiä vinkkejä ryhmän toiminnan parantamiseksi. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin opettajan käyttöön sopivista toimintamalleista haastaviin tilanteisiin.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Hyvää ryhmäytymisohjausta, konkretiaa ja teoriaa sopivasti. 

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

ITSETUNTO VAHVEMMAKSI

Miten opettaja voi vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntoa ja itseluottamusta? Mitkä pienet teot saavat aikaan suuria vaikutuksia, kun halutaan vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden sisäistä uskoa itseensä?

Koulutus tarjoaa opettajalle tietoa ja konkreettisia menetelmiä tukea oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntoa, itsearvostusta ja kyvykkyyden tunnetta. Samat menetelmät tukevat myös opettajan omaa hyvinvointia. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin erilaisista keinoista vahvistaa omaa ja toisten itsetuntoa ja itseluottamusta.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Oikeasti hyödyllisiä vinkkejä ja asiantunteva kouluttaja!

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute

Tilaa Ryhmä toimivaksi -kirja täältä. Katso kirjan esittelyvideo täältä.


RYHMÄYTTÄMISEN MESTARIKSI -verkkokoulutus

Tiesitkö, että opettaja voi oppia ryhmäyttämään myös verkkokoulutuksen avulla!

Opi paremmaksi ryhmäyttäjäksi yhdessä sinulle tuttujen kollegoiden kanssa (3-5 hlöä per tiimi)! Saat tärkeitä ja konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla edistät työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä. Koulutus tarjoaa ryhmäyttämiseen teoriaa sekä käytännön harjoituksia. Lisäksi luvassa on opettavaisia keskusteluja aiheesta oman opiskelutiimin kanssa.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittautu täällä →


ILOA OMASTA TYÖYHTEISÖSTÄ

Opettajatkin kaipaavat innostumista, iloa ja yhteyden kokemusta oman työyhteisönsä kesken. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen lisää voimavaroja vahvistaa myös opetusryhmien hyvinvointia. Lyhyet kohtaamiset helpottavat myös tutustumista uusien ja vanhojen työntekijöiden kesken. 

Tämä koulun henkilöstölle suunnattu ryhmävalmennus on virkistävä, inspiroiva ja motivoiva yhteinen tyhy-hetki tai syksyn aloitus opettajille. Tavoite on kohottaa yhteishenkeä, iloita kohtaamisista oman työyhteisön kesken ja luoda yhteistä voimaa ja nostetta. Yhteishenkeä vahvistavia harjoituksia tehdään turvallisessa ilmapiirissä, eikä toiminta vaadi erityistaitoja. Tämä rento hyvän mielen valmennus on suunniteltu koulun aikuisille Korona-ajan taakse jättämiseksi sekä läsnäolon ja yhteisöllisyyden tarpeeseen.

Kysy lisää tai tilaa koulutus →

Hyvin sai väsyneetkin opettajat mukaan imaistua!

- Koulutukseen osallistuneen opettajan palaute