KOULUTUSTARJONTA

YRITYKSILLE

Koulutuksissa parannetaan työyhteisön tai tiimin vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta erilaisten toiminnallisten harjoituksien avulla. Koulutuksissa pyritään tukemaan myös ammatillista, yksilöllistä ja yhteisöllistä itsetuntoa, ryhmän jäsenten välistä yhteistyötä, positiivista ilmapiiriä ja luovuutta. Lisäksi tutustutaan vuorovaikutukseen ja ryhmädynamiikkaan tieteellisestä näkökulmasta.

Räätälöin koulutukset aina kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Näen, että tilanteissa, joissa uusi tiimi liittyy olemassa olevaan organisaatioon muiden tiimien rinnalle, tämä ryhmäyttämispaketti toimii erittäin hyvin.

- Koulutukseen osallistunut esimies  

  KOULUILLE

  Kouluille suunnattujen koulutusten tavoite on tutustuttaa opettajat ryhmädynamiikan perusteisiin, tarjota konkreettisia työkaluja helpottamaan luokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja auttaa jokaista löytämään oma tapansa ryhmäyttää. Kun opettaja pääsee itse osallistumaan ja olemaan ryhmäytettävänä, hänen on paljon helpompi ohjata ryhmäyttämisharjoituksia myös omille oppilailleen. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti.

  Erittäin mukava koulutus.

  Hyvää ryhmäytymisohjausta, konkretiaa ja teoriaa sopivasti.

  Hyvin sai väsyneetkin opettajat mukaan imaistua.

  Plussaa siitä, että oli näkemystä ja kokemusta opettajan työstä.

  - Koulutukseen osallistuneiden opettajien palautteita