Koulut

Ryhmän toiminnan kehittäminen lisää muun muassa oppimista, yhteistyötä ja kouluviihtyvyttä sekä omaan kouluyhteisöön kiinnittymistä. Se myös ennaltaehkäisee yksinäisyyttä, ulkopuolelle jäämistä ja kiusaamista. Koulutukseni auttavat opettajia ja koko kouluyhteisöä vahvistamaan tietoisesti ryhmien vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti, ja suurin osa niistä voidaan toteuttaa myös etänä. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Läsnäoleva ja mukaansatenpaava kouluttaja. Myös asiaosaaminen priimaa.

Kimmo Pekkanen, Lehtikuusen koulu

KOULUTUKSIA KOULUILLE JA OPETTAJILLE


RYHMÄ TOIMIVAKSI (RYHMÄYTTÄMÄLLÄ)

Kuinka opettaja voi vahvistaa opetusryhmien yhteistyökykyä ja hyvinvointia, sekä ennaltaehkäistä samalla ongelmia, kuten kiusaamista, syrjimistä ja yksin jäämistä?

Koulutus tarjoaa tietoa ja keinoja vaikuttaa myönteisesti opetusryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Kun ryhmä alkaa toimia paremmin, yhteistyö onnistuu, työrauha paranee ja oppiminen helpottuu. Koulutuksessa kokeillaan erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille ryhmille sopivia harjoituksia, mikä auttaa opettajaa löytämään toimivimmat harjoitukset itselleen ja opetusryhmilleen. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin koululuokkaan sopivista ryhmäyttämisharjoituksista.

APUA JA VINKKEJÄ RYHMÄYTTÄMISEN HAASTEISIIN

Mitä haasteita ryhmäyttämisessä saattaa tulla eteen? Miten niistä selvitään? Entä miten opettaja voi ohjata ja motivoida ryhmää, jonka toiminta ja vuorovaikutus on solmussa?

Koulutus tarjoaa opettajalle ymmärrystä haasteista, joita ryhmättämisessä voi tulla eteen, ja keinoja haastavista tilanteista selviytymiseen. Konkreettiset tapausesimerkit auttavat ymmärtämään erilaisia tilanteita ja ryhmiä entistä paremmin. Lisäksi annetaan yleisiä vinkkejä ryhmän toiminnan parantamiseksi. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin opettajan käyttöön sopivista toimintamalleista haastaviin tilanteisiin.

RYHMÄYTTÄMISEN MESTARIKSI -verkkokoulutus

Tiesitkö, että opettaja voi oppia ryhmäyttämään myös verkkokoulutuksen avulla? Opi paremmaksi ryhmäyttäjäksi yhdessä omien kollegoiden kanssa!

Loimme yhdessä Pekka Peuran kanssa verkkokoulutuksen, joka tarjoaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Erilaisten menetelmien avulla vahvistetaan myös työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä. Koulutuksessa paneudutaan ryhmäyttämisen teoriaan sekä käytännön harjoituksiin. Lisäksi luvassa on avartavia ja opettavaisia keskusteluja aiheen tiimoilta oman opiskelutiimin kanssa. Voit koota opiskelutiimisi itse (3-5hlöä/tiimi)!

→ Lue lisää ja ilmoittaudu verkkokoulutukseen!

Tilaa Ryhmä toimivaksi -kirja täältä. Katso kirjan esittelyvideo täältä.

YHDESSÄ YHTEISHENKEÄ! - HENKILÖSTÖN RYHMÄYTYS

Opettajatkin kaipaavat iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta oman työyhteisönsä kesken! Myönteiset kohtaamiset lisäävät voimavaroja ja helpottavat tutustumista uusien ja vanhojen työntekijöiden kesken.

Tämä koulun henkilöstölle suunnattu ryhmäytys on innostava, motivoiva ja virkistävä yhteinen hetki vesoon, tyhy-päivään tai syksyn aloitukseen. Sen aikana kohdataan kollegoita merkityksellisten aiheiden äärellä ja luodaan yhteistä voimaa ja nostetta. Yhteishenkeä vahvistavia harjoituksia tehdään turvallisessa ilmapiirissä, eikä toiminta vaadi osallistujilta erityistaitoja tai heittäytymistä. Tämä rento hyvän mielen ryhmäytys on oiva keino koulun aikuisten keskinäisen tuntemisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

ITSETUNTO VAHVEMMAKSI

Miten opettaja voi vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden itsetuntoa ja itseluottamusta? Mitkä pienet teot saavat aikaan suuria vaikutuksia, kun halutaan vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden sisäistä uskoa itseensä?

Koulutus tarjoaa opettajalle tietoa siitä, mistä tekijöistä itsetunto koostuu, sekä konkreettisia menetelmiä oppilaiden tai opiskelijoiden itsetunnon, itsearvostuksen ja kyvykkyyden tunteen tukemiseen. Yksinkertaiset menetelmät ja helpot harjoitukset tukevat myös opettajan omaa itsetuntoa. Osallistujat saavat mukaansa tuhdin tietopaketin erilaisista keinoista vahvistaa omaa ja toisten itsetuntoa ja itseluottamusta. 

Ota yhteyttä!