KOULUTUKSET

KOULUILLE

Autan kouluja ja opettajia vahvistamaan sekä työyhteisönsä että oppilaiden hyvinvointia mm. ryhmäyttämällä, itsetuntoa tukemalla ja hyvinvointitaitoja vahvistamalla. Suurin osa koulutuksista onnistuu sekä livenä että etänä, ja ne räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Ota yhteyttä ja kerro koulutustarpeistanne, niin muokkaan juuri teille sopiva kokonaisuuden!

RYHMÄ TOIMIVAKSI (RYHMÄYTTÄMÄLLÄ) 2-4h

Ryhmäyttäminen lisää hyvin toteutettuna oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisee monia ongelmia, kuten kiusaamista, syrjimistä ja yksin jäämistä. Kun ryhmä toimii hyvin, yhteistyö sujuu, työrauha paranee ja oppiminen helpottuu.

Ryhmä toimivaksi -koulutus tarjoaa tietoa ja keinoja vaikuttaa myönteisesti luokassa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opettajat pääsevät osallistumaan toiminnallisiin harjoituksiin, jolloin heidän on helpompaa ohjata harjoituksia myös omille opetusryhmilleen. Samalla he ryhmäytyvät itsekin oman työyhteisönsä kanssa. Tämä voi olla todella tärkeää varsinkin uusille opettajille. Koulutuksen päätteeksi opettajat saavat käyttöönsä tuhdin tietopaketin koululuokkaan sopivista helpoista ryhmäyttämisharjoituksista.

Kysy lisää ja tilaa koulutus

ILMAPIIRI PAREMMAKSI 2-3h

Miten toimitaan silloin, kun opetusryhmän ilmapiiri on ajautunut niin negatiiviseksi, etteivät vuorovaikutusharjoitukset ota onnistuakseen? Negatiiviseen ilmapiiriin puuttuminen ja ilmapiirin kehittäminen ei ole niitä helpoimpia tehtäviä. Ryhmän on usein vaikea ratkaista ryhmädynaamisia ongelmia itse, vaan he tarvitsevat ohjausta. Jonkun täytyy "nostaa kissa pöydälle" ja johtaa muutosta.

Ilmapiiri paremmaksi -koulutus tarjoaa yksinkertaisia toimintamalleja, jotka auttavat opettajaa ottamaan negatiivisen ilmapiirin puheeksi ja käsittelemään ryhmätoimintaa ratkaisukeskeisesti, ilman syyttelyä tai sormella osoittamista. Ongelmat saadaan parhaiten ratkaistua, kun koko ryhmä osallistetaan mukaan prosessiin. Koulutuksen päätteeksi opettajat saavat tietopaketin koululuokkaan sopivista toimintamalleista haastavan ryhmän solmujen avaamiseen. Koulutuksen menetelmät on testattu haastavien yläkouluryhmien kanssa.

Kysy lisää ja tilaa koulutus

ILOA TYÖYHTEISÖSTÄ 2h

Virkistävä, inspiroiva ja motivoiva yhteinen tyhy-hetki tai syksyn aloitus opettajille. Tavoite on kohottaa yhteishenkeä, iloita kohtaamisista oman työyhteisön kesken ja saada muista voimaa ja nostetta. Iloa tuottavia ja yhteishenkeä vahvistavia harjoituksia tehdään turvallisessa ilmapiirissä. Tämä rento hyvän mielen koulutus on suunniteltu opettajille Korona-ajan taakse jättämiseksi, läsnäolon ja yhteisöllisyyden tarpeeseen.

Iloa yhteisöstä -koulutus sopii hyvin esim. Ryhmä toimivaksi -koulutuksen pariksi (2h + 2h). Ensin työyhteisön vuorovaikutus vahvemmaksi, sitten opetusryhmien!

Kysy lisää ja tilaa koulutus

ITSETUNTO VAHVEMMAKSI 2h

Koulutus tarjoaa opettajille keinoja tukea oppilaiden/opiskelijoiden itsetuntoa, itsearvostusta ja kyvykkyyden tunnetta. Samat keinot tukevat myös opettajien omaa hyvinvointia. Itsetunto vahvemmaksi -koulutus tarjoaa opettajan käyttöön tietoa, harjoituksia ja yksinkertaisia menetelmiä, joilla itsetuntoa voidaan vahvistaa. Osallistujat saavat koulutuksen päätteeksi tuhdin tietopaketin keinoista itsetunnon tukemiseen.

Vuorovaikutus vahvemmaksi -koulutus sopii hyvin vaikkapa Ryhmä toimivaksi -koulutuksen pariksi (2h + 2h): Ryhmäyttämisen
myönteiset kohtaamiset tukevat myös itsetuntoa, ja moni itsetuntoa 

tukeva menetelmä sopii myös ryhmäyttämisharjoitukseksi.

Kysy lisää ja tilaa koulutus

RYHMÄYTTÄMISEN MESTARIKSI -verkkokoulutus

Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä työkaluja opeturyhmien toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tavoite on vahvistaa opettajan ja koko työyhteisön kykyä luoda toimivia ja henkisesti turvallisia opetusryhmiä, ja edistää näin työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä. Verkkokoulutus on luotu yhteistyössä koulumaailman kehittäjän Pekka Peuran kanssa.

Lue lisää ja varaa paikkasi koulutukseen

Hyvää ryhmäytymisohjausta, konkretiaa ja teoriaa sopivasti.
Hyvin sai väsyneetkin opettajat mukaan imaistua!
Hyvä kouluttaja, innostava ja asiantunteva. Plussaa siitä, että oli näkemystä ja kokemusta opettajan työstä.

           - Koulutukseen osallistuneiden opettajien palautteita

YRITYKSILLE

Autan yrityksiä vahvistamaan tiimiensä vuorovaikutusta, psykologista turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koulutuksissa tuetaan osallistujien ammatillista, yhteisöllistä ja yksilöllistä kyvykkyyttä sekä yhteistyötä, tunnetaitoja ja luovuutta. Toiminnallisten harjoitusten lisäksi tutustutaan ryhmädynamiikkaan tieteellisestä näkökulmasta. Hyödynnän koulutuksissani tutkittua tietoa, valmennuksellisia menetelmiä, toiminnallisia harjoituksia sekä osallistujien omaa kokemustietoa.

Räätälöin koulutukset aina kohderyhmän ja tilaajan toiveiden mukaisesti. Koulutukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi, ja kesto voidaan sopia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Näen, että tilanteissa, joissa uusi tiimi liittyy olemassa olevaan organisaatioon muiden tiimien rinnalle, tämä ryhmäyttämispaketti toimii erittäin hyvin.

- Uusi tiimi toimivaksi -valmennuksen tilannut esihenkilö