KOULUILLE

Kouluille suunnattujen koulutusten tavoite on tutustuttaa opettajat ryhmädynamiikan perusteisiin, tarjota konkreettisia työkaluja helpottamaan luokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja auttaa jokaista opettajaa löytämään oma tapansa ryhmäyttää. Kun opettaja pääsee itse osallistumaan ja olemaan ryhmäytettävänä, hänen on paljon helpompi ohjata ryhmäyttämisharjoituksia myös omille oppilailleen. Koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti.

Erittäin mukava koulutus.

Hyvää ryhmäytymisohjausta, konkretiaa ja teoriaa sopivasti.

Hyvin sai väsyneetkin opettajat mukaan imaistua.

Plussaa siitä, että oli näkemystä ja kokemusta opettajan työstä.

- Koulutukseen osallistuneiden opettajien palautteita